Se noen av Norges eldste portrettfotografier

I 1839 oppfant den franske kunstner og kjemikeren Louis Jacques Mandé (1787-1851) daguerreotypi, forløperen til moderne fotografi. I tiden som fulgte ble det flere portrettfotografier som dokumenterte mennesker som ble født for over 200 år siden. Enkelte så tidlig som på 1700-tallet!

Folkeminnesamleren Peter Andreas Munch

Christiania var byen, men livet var på reise. Peter Andreas Munch ble født i Christiania, som i dag er kjent som Oslo, i 1810 og bodde der gjennom hele sin barndom og ungdom. Han skulle etterhvert bli en pioner innen norsk folkeminneforskning og hans arbeid hadde en...
Loading RSS Feed
Loading RSS Feed

Hva er GEDCOM?

Gedcom står for GEnealogical Data COMMunication (genealogisk datakommunikasjon) og er din beste venn dersom du ønsker å bytte fra et slektsprogram til et annet. Alle slektsprogram organiserer all informasjonen du legger inn på sin måte, men heldigvis finnes det en standard som alle slektsprogrammene forstår, nemlig Gedcom.

Mest lest

Slik finner du dødsannonser på nett

Det er lenge siden vi begynte å sende inn dødsannonser i avisene for å informere om bortgangen til våre kjære. Disse annonsene...

Finn slekt i USA gratis – 15 slektshistoriske kilder

De fleste har nok en eller flere slektninger som utvandret til USA. Mange av disse utvandrernes skjebne har i ettertid forblitt ukjent...

Slik finner du slettede graver

Sommeren er en tid hvor mange legger planer for å besøke sentrale steder for en eller flere slektsgrener. Å flytte fokuset fra...

Slektsnavn i Nederland og deres betydning

I følge Jamie Dehler og Tribstar.com ble slektsnavn i Nederland gradvis mer faste i perioden fra 1500-tallet og frem til det ble lovfestet i 1811. Grunnlaget for etternavnet som ble valgt varierte fra person til person. I Holland er det...

Slik kan du finne slektninger som forlot USA

Verken USA eller Canada tok vare på passasjerlister for utgående skip, da ble innkomne skips passasjerlister ansett som viktigere. Det finnes imidlertid noen steder du kan lete for å se om dine slektninger ikke ble værende i USA. Selv...

Hva er egentlig en kirkebok?

Kirkebøker er dokumenter som inneholder opplysninger om dåp, konfirmasjon, ekteskap og dødsfall i en kirke. De har blitt ført av prestene i...

Slik motarbeidet de svartedauden

Svartedauden, også kjent som den store pesten, var en alvorlig epidemi som herjet Europa på 1300-tallet. Epidemien ble forårsaket av bakterien Yersinia...

Oppdaterte Sveriges 1930-folketelling

Det svenske Riksarkivet jobber stadig med å oppdatere folketellingen fra 1930, med personer som ikke lenger er omfattet av personvernet (GDPR).